عدل هاشمی پور، نماینده مردم شریف کهگیلویه بزرگ با مردم شریف روستاهای قلعه رئیسی، جاورده، دشت آزادی، چم لپو و بنگشتان از توابع بخش چاروسا از نزدیک دیدار و گفتگو کرد.
دیدار چهره به چهره و صمیمی نماینده مردم شریف کهگیلویه بزرگ با مردم روستاهای قلعه رئیسی، جاورده، دشت آزادی، چم لپو و بنگشتان از توابع بخش چاروسادیدار چهره به چهره و صمیمی نماینده مردم شریف کهگیلویه بزرگ با مردم روستاهای قلعه رئیسی، جاورده، دشت آزادی، چم لپو و بنگشتان از توابع بخش چاروسادیدار چهره به چهره و صمیمی نماینده مردم شریف کهگیلویه بزرگ با مردم روستاهای قلعه رئیسی، جاورده، دشت آزادی، چم لپو و بنگشتان از توابع بخش چاروسادیدار چهره به چهره و صمیمی نماینده مردم شریف کهگیلویه بزرگ با مردم روستاهای قلعه رئیسی، جاورده، دشت آزادی، چم لپو و بنگشتان از توابع بخش چاروسا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
یاداشت >> آرشیو