اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: یاسوج
اذان صبح
۰۵:۳۳:۱۴
طلوع افتاب
۰۶:۵۴:۳۲
اذان ظهر
۱۳:۰۸:۳۶
غروب آفتاب
۱۹:۲۱:۵۷
اذان مغرب
۱۹:۳۸:۱۱

عدل هاشمی

یاداشت >> آرشیو