صفحه اصلی

عنوان
عنوان
عنوانپرفروش ترین های
حقوق

بیشتر
افزوده شد

مجموع واژگان حقوق بین المللی هوا و فضاء

مجموع واژگان حقوق بین المللی هوا و فضاء
28,000
تومان
افزوده شد

قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز
120,000
تومان
افزوده شد

حقوق قراردادهای بین المللی ورزشی

حقوق قراردادهای بین المللی ورزشی
25,000
تومان
افزوده شد

فنون تنظیم قراردادهای تجاری بر پایه رویه قضایی

فنون تنظیم قراردادهای تجاری بر پایه رویه قضایی
40,000
تومان
افزوده شد

تفسیر معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (ان.پی.تی)

تفسیر معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (ان.پی.تی)
60,000
تومان

داوری

بیشتر
افزوده شد

بررسی مشروعیت داوری های سرمایه گذاری خارجی در پرتو آرای داوری متناقض

بررسی مشروعیت داوری های سرمایه گذاری خارجی در پرتو آرای داوری متناقض
20,000 تومان
افزوده شد

تاملاتی بر بیع بین المللی

تاملاتی بر بیع بین المللی
240,000 تومان
افزوده شد

داوری در نظام حقوقی آلمان

داوری در نظام حقوقی آلمان
60,000 تومان
افزوده شد

تعامل داوری سرمایه گذاری خارجی با حقوق عمومی

تعامل داوری سرمایه گذاری خارجی با حقوق عمومی
30,000 تومان
افزوده شد

جستاری بر داوری و رویه قضایی حاکم بر آن

جستاری بر داوری و رویه قضایی حاکم بر آن
75,000 تومان
افزوده شد

اصول و رویه‌های داوری تجاری بین‌الملل

اصول و رویه‌های داوری تجاری بین‌الملل
140,000 تومان
افزوده شد

مجموعه مقررات جدید آنسیترال درباره داوری بین‌المللی

مجموعه مقررات جدید آنسیترال درباره داوری بین‌المللی
75,000 تومان
افزوده شد

مباحثی از داوری تجاری بین‌المللی

مباحثی از داوری تجاری بین‌المللی
220,000 تومان
افزوده شد

قواعد و آیین داوری و میانجیگری

قواعد و آیین داوری و میانجیگری
48,000 تومان
افزوده شد

ساختار و رویه داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری(ایکسید)

ساختار و رویه داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری(ایکسید)
100,000 تومان
افزوده شد

درس هایی از داوری های بین المللی

درس هایی از داوری های بین المللی
95,000 تومان
افزوده شد

داوري بين المللي در سوئيس

داوري بين المللي در سوئيس
55,000 تومان